صفحه اصلی > چارت سازمانی 


دکتر فرید خرمی
سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 


دکتر مریم رضایی سرخائی
رئیس گروه آمار


مهندس فهیمه حسینی
کارشناس تحلیلگر سیستم


شیما ملائی
کارشناس آمار


فاطمه ناصریان
کارشناس آمار


حدیث نوروزی
کارشناس آمار

 


مهندس عمادالدين بنگلي
رئيس گروه نرم افزار


مهندس مهدیه بهجتی
کارشناس نرم افزار


مهندس فاطمه کریمی
کارشناس نرم افزار


مهندس راضیه چاور
کارشناس نرم افزار

 


مهندس عمادالدین بنگلی
رئیس گروه سخت افزار


مهندس حبیب الله الهیاری
کارشناس سخت افزار