صفحه اصلی > گروه زیرساخت و شبکه 

 •  

   


  شرح وظایف گروه سخت افزار 

  برنامه ریزی به منظورتجهیز،پشتیبانی،نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه

  تامین و مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه با توجه به مصوبات ، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذی صلاح

  تجزیه و تحلیل دارایی ها این حوزه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راه حل برای کاهش آسیب پذیری و تهدیدات

  تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی ساختار مطمئن و امن برای زیر ساخت شبکه های داخلی و ارتباطی

  آموزش ، اطلاع رسانی ، آگاه و هوشیار نمودن کارکنان در حوزه امنیت اطلاعات

  تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی شبکه جامع درون شهرستانی و استانی فن آوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان

  توسعه و بهینه سازی شبکه های موجود و ایجاد امکانات لازم به منظور برقراری ارتباط با شبکه های برون دانشگاهی

  رفع مشکلات احتمالی در شبکه های داخلی و ارتباطی دانشگاه

  سياست گذاری های مرتبط با سخت افزار و زیرساخت دانشگاه

  پیگیری و نظارت بر اجرای طرح شمس