صفحه اصلی > چارت سازمانی 


دکتر حسام الدین کمال زاده
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 


دکتر مریم رضایی سرخائی
رئیس گروه آمار


مهندس فهیمه حسینی
کارشناس تحلیلگر سیستم


حکیمه رودگر
کارشناس آمار


فاطمه ناصریان
کارشناس آمار


حدیث نوروزی
کارشناس آمار


زینب اسماعیل زاده
کارشناس آمار

 


مهندس عمادالدين بنگلي
رئيس گروه سخت افزار

 


مهندس فاطمه کریمی
رئیس گروه نرم افزار


مهندس مهدیه بهجتی
کارشناس نرم افزار


مهندس راضیه چاور
کارشناس نرم افزار


مهندس مهشید سرافراز
کارشناس نرم افزار