صفحه اصلی > واحد شبکه و زیرساخت 

 

واحدسخت افزار :

این واحد با توجه به پيشرفت سريع علم و تکنولوژى کامپيوتر و اهميت فناورى اطلاعات در دانشگاه،  ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است.

شرح وظایف:


- تخصیص منابع لازم

- نظارت بر خرید رایانه در دانشگاه

- نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه

- پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

- تهیه ، نصب و پشتیبانی کلیه تجیزات فعال و غیرفعال بین واحدی شبکه دانشگاه

- تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

- درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره رایانه و سخت افزار

- پاسخگویی به دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقص سخت افزاری

- عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی

- تعمیر سبستم ها و رفع عیب بستر سخت افزاری شبکه

- بررسی وضعیت موجود سخت افزار و شبکه دانشگاه

- اولویت بندی و اجرای شبکه در واحدهای لازم

- عقد قرارداد با شرکت های خصوصی جهت اجرای شبکه در سطح دانشگاه

 - شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات

 

واحد شبكه و زیرساخت :

- برنامه ریزی به منظور تجهیز،پشتیبانی،نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه

- تامین و مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه با توجه به مصوبات ، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذی صلاح

- تجزیه و تحلیل دارایی ها این حوزه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راه حل برای کاهش آسیب پذیری و تهدیدات

- تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی ساختار مطمئن و امن برای زیر ساخت شبکه های داخلی و ارتباطی

- تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی شبکه جامع درون شهرستانی و استانی فن آوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان

- توسعه و بهینه سازی شبکه های موجود و ایجاد امکانات لازم به منظور برقراری ارتباط با شبکه های برون دانشگاهی

- رفع مشکلات احتمالی در شبکه های داخلی و ارتباطی دانشگاه

- سياست گذاری های مرتبط با سخت افزار و زیرساخت دانشگاه